Загрузка...
zhovten1337@gmail.com Приемная: +38 (044) 251-55-87 +38 (044) 259-20-03

Кафедра

Професорсько-викладацький склад:

Завідувач кафедри:

 • Професор ВЛАДИМИРОВ Олександр Аркадійович – доктор медичних наук, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслужений лікар України

Викладачі кафедри:

професори:

 • д.мед.н, профессор КОЗЯВКІН Володимир Ілліч – Герой України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслужений діяч науки і техніки України,
 • д.мед.н, профессор. АПАНАСЕНКО Геннадій Леонідович - головний позаштатний санолог МОЗ України, Заслужений працівник освіти України, Лауреат Національної медичної премії України
 • д.мед.н, профессор. ГУБЕНКО Віталій Павлович
 • д.мед.н, профессор. Владимирова Наталія Іванівна

доценти:

 • к.мед.н. ЗАЧАТКО Тамара Михайлівна,
 • к.мед.н. ФЕДОРОВ Сергій Миколайович,
 • к.мед.н. ТКАЛІНА Алла Володимирівна,
 • к.мед.н. КОПЧАК Світлана Костянтинівна,
 • к.мед.н. ГУРБИЧ Олена Анатоліївна
 • к. н. з фіз. виховання і спорту ЧУДНА Рада Валентинівна,
 • к.мед.н. ВОЛГІНА Людмила Миколаївна
 • к.мед.н. МОРОЗОВ Микита Володимирович
 • к.мед.н. Чухраєва Олена Миколаївна

асистенти:

 • к.мед.н. САВЕЛЬЄВА-КУЛИК Наталія Олександрівна
 • к.мед.н. КУРТЯН Тетяна Володимирівна
 • к.мед.н. ОЛЕКСЕНКО Ігор Миколайович

Клінічні бази кафедри : Клінічний санаторій «Жовтень» ЗАТ «Укрпрофоздоровниця»

 • Київський клінічний міський шпиталь інвалідів Великої Вітчизняної війни
 • Навчально-методичний центр „Мединтех”
 • Київська міська клінічна лікарня №8 (цикли з лікувальної фізкультури).

Особливі умови для навчання лікарів є в філії кафедри на базі Інституту проблем медичної реабілітації, одному з найкращих реабілітаційних центрів Європи (м. Трускавець).

 • Київський центр спортивної медицини

При навчанні лікарів головна увага приділяється засвоєнню сучасних теоретичних знань і практичному оволодінню фізіотерапевтичними методиками. Це різноманітні варіанти електролікування, магніто- та лазеротерапії, терапії електромагнітними хвилями міліметрового (КВЧ), сантиметрового (СМХ) та дециметрового (ДМХ) діапазонів та ін. Усі ці процедури лікарі мають і повинні робити самостійно.

В науково-практичних розробках кафедри знайшли свій розвиток класична акупунктура в поєднанні з лікувальними факторами: лазеропунктура, ультрафонопунктура, фармакопунктура. Для хворих з руховими порушеннями при патології нервової системи та опорно-рухового апарту розроблені ефективні методики з використанням імпульсного електричного струму, які дозволяють підібрати оптимальні параметри для кожного хворого. Для хворих з вертеброгенними ураженнями нервової системи активно застосовується мануальна терапія.

Для лікарів

інтернів та слухачів циклів тематичного удосконалення створені нові навчальні програми. Організуються виїзні цикли по різних регіонах України. Позитивні відгуки лікарів отримали нові форми навчання, коли з окремих тем програми проводяться розширені семінари з залученням суміжних кафедр, провідних спеціалістів, а також лікарів відповідного фаху.

Майбутнє охорони здоров´я

інтегративна медицина, тобто поєднання європейської (алопатичної) і натуральної (акупунктури, фізіопунктури та інших варіантів немедикаментозного лікування і насамперед фізіотерапевичних та курортних факторів) медицини. Це визначає основні напрямки роботи кафедри.

Навчально-методична робота:

 • Цикли спеціалізації: з фаху «Фізіотерапія», «Лікувальна фізкультура», «Спортивна медицина», «Санологія»
 • передатестаційні: з фаху «Фізіотерапія», «Лікувальна фізкультура», «Спортивна медицина», «Санологія»
 • стажування: з фаху «Фізіотерапія», «Лікувальна фізкультура», «Спортивна медицина», «Санологія»
 • тематичного удосконалення:
 • «Основи медичної реабілітації та принципи її організації в амбулаторно-поліклінічних умовах» (1 міс),
 • «Медична реабілітація хворих з захворюваннями нервової системи та опорно - рухової системи» (1 міс),
 • «Фізична реабілітація хворих» (1 міс),
 • «Лікувальна фізкультура та масаж в медичній реабілітації для інструкторів з вищою освітою» (1 міс)
 • Інформації та стажування: «Нові технології в реабілітації» (3 тиж)
 • «Фізіотерапія в дерматовенерології та медичній косметології» (2 тиж)
 • «Краніо-сакральна терапія в медичній реабілітації»
 • «Загальна фізіотерапія» (1міс) для медичних сестер
 • «Іпотерапія в реабілітації хворих»
 • «Дитяча санологія»
 • «Інтегративна медицина: антигомотоксична терапія та немедикаментозна психосоматична гармонізація»
 • «Вибрані питання з санології»
 • «Психовалеологія»
 • «Терапія мистецтвом»
 • «Теорія та практика управління здоров’ям людини»
 • «Засоби відновлення та стимуляції працездатності спортсменів»
 • «Патологічні та преморбідні стани у спортсменів
 • «Спортивна травматологія»
 • «Нові технології в реабілітації»

Приоритетним напрямком роботи кафедри стає розробка та впровадження в клінічну практику інноваційної фізіотерапії (використання апаратів з біологічно – зворотнім зв′язком, багатофункціональних апаратів-комбайнів, роботізірованої механо- та кінезотерапії, мікропроцесорних інформаційних технологій) у паціентів з патологією серця, нервової системи, з наслідками травм опори та руху, розладів шлунково-кишкового тракту та вагітних з екстрагенітальною патологією.

На кафедрі виконуються науково-дослідні роботи за темами:

 • «Застосування магнітолазерної та світлоколірної терапії в медичній реабілітації хворих старших вікових груп з хронічним порушенням мозкового кровообігу на фоні артеріальної гіпертензії та церебрального атеросклерозу»
 • «Система медичного забезпечення кінезіотерапії дітей з вадами розвитку»
 • «Якість життя та індивідуальне здоров’я»
 • «Рандомізоване клінічне дослідження ефективності системи інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації пацієнтів з органічними ураженнями нервової системи»
На верх